Epifanie pentru a slabi. Navigare în articol


ceaiul de anason slabeste

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, Epifanie pentru a slabi, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre!

Şi epifanie pentru a slabi şi pururea şi în vecii vecilor! Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi!

Cea mai eficienta metoda de slabit!

Doamne, curăţeşte păcatele noastre! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre!

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH EPIFANIE, ARHIEPISCOPUL CIPRULUI

Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău! Doamne miluieşte! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ.

cura de slabire doar cu lichide

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean!

Viața Sfântului Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

cate kg a slabit ozana barabancea

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc! Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Epifanie pentru a slabi. Părintele Epifanie: „Hristos ne topește cu dragostea Sa, ne covârșește”

Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit epifanie pentru a slabi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.